Twiittaa

Puhumme seuraavia kieliä:

RUFI- suomalais-venäläinen yhdistys, Suomen ja Venäjän välinen ystävyysseura

Uudenaikainen, aktiivinen ja aikaansaava suomalais-venäläinen yhdistys

 

Tykkää

Olemme perustaneet uuden yhdistyksen, joka auttaa parantamaan ja paikkaamaan nykyisiä kylmänkiskoisia, negatiivisia suhteita Venäjään, kulttuurisella ja informatiivisella vaikuttamisella. Tarkoitus on luoda myötämielinen linjaus, lämmin, toverillinen lähestyminen Venäjää kohti. Yhdistys toimii liioittelun ja paniikin lietsonnan vasta-aineena, joten kyseeseen tulee kaikenlainen oikaisu. Yhdistys on täysin riippumaton poliittisesta valtalinjauksesta. Yhdistyksessä tulee olemaan paljon toimintaa, kuten; käännös-ja tulkkausapua, yritysyhteistyötä, taideyhteistyötä, ja yhteistyötä Venäjän Federaation järjestöjen ja Suomen yhdistysten kanssa.

Me emme harrasta politiikkaa. Sitä tekevät poliitikot ja politologit. Me vain valaisemme maailman tapahtumien reaalista kuvaa ja muun muassa historiallista oikeudenmukaisuutta. "Poliittisesti" suuntautunut toimintamme:

Historiallisen ja poliittisen tietämyksen, sekä kansalaisten aktiivisuuden kehittäminen yhteiskunnassa. Kannustaa ihmisiä osallistumaan poliittisiin prosesseihin ja olemaan aktiivisia kansalaisia, kannustaa tuntemaan oikeutensa ja historiansa, kehittää solidaarisuutta ja torjua russofobiaa ja rasismia. Avartaa kansalaisten maailmannäkemystä ja auttaa ymmärtämään toisten kansojen historiaa, poliittista kantaa, kulttuuria ja filosofiaa. 

Yhdistyksen ovat perustaneet ihmiset, jotka välittävät 

Suomen ja Venäjän välisistä suhteista, jotka ovat huolissaan niiden kehityksestä (tai degradaatiosta), ja jotka haluavat tehdä asialle jotain. Meille Suomen ja Venäjän suhteet ovat sydämen asia!

Tulemme taistelemaan russofobiaa vastaan, ja pyrimme muuttamaan suomalaisten mielikuvia Venäjästä myönteisimmiksi.

RUFI-yhdistykseen kuuluu  neljä hallituksen jäsentä, parisenkymmentä aktiivijäsentä, ja noin 50 yhdistyksen jäsentä. Yhdistys on perustettu 30.3.2017.

OMA YOUTUBE-kanava

https://www.youtube.com/channel/UC7DaVkuAj-5ej0FAecLWnoQ?view_as=subscriber


         

Бессмертный Полк

Lisätietoa "Kuolematon rykmentti"-välilehdellä! 

Löydät meidät myös täältä:

https://vk.com/id433599762

https://www.youtube.com/channel/UC7DaVkuAj-5ej0FAecLWnoQ

06.12.2017

Jali Raita: Lenininpuiston puhe

Puhe Lenininpuistossa 5.12.2017

Hyvät läsnäolijat
Aluksi kiitos RUFI ry:lle ja sen aktiiviselle puheenjohtajallemme Daria Skippari-Smirnoville tilaisuuden järjestämiseksi, sekä Helsingin kaupungille luvasta saada järjestää tämä tilaisuus 100 kynttilän Ilta.
Runsas kaksi vuotta sitten tein matkan Moskovaan. Tapasin tärkeitä vaikuttajia. TV haastattelija kysyi minulta aivan aluksi, ovatko suomalaiset menettäneet järkensä. Vastasin tähän professori, ex ulkoministerimme Keijo Korhosen puheensa aloituksella Helsingin Suomalaisella klubilla: ”Suomi on kuin mielisairaala, jota potilaat johtavat”.
Moskovalainen TV juontaja tarkoitti suomaisten järjettömyydellä suhteiden pilaamista nyky-Venäjään. Suomen hyvinvointivaltio voitiin rakentaa sodan jälkeen kylmän sodan aikana vain neuvostokaupalla. Nyt Suomi on korviaan myöten veloissa ja velkaantuu edelleen. Suhteet nyky-Venäjään on pilattu. Suomi on siirtynyt Venäjälle vihamielisten maiden leiriin.
Professori Korhonen heitto mielisairaala Suomesta on karmealla tavalla konkretiaa. Noin puolella suomalaista on tai on ollut mielenterveysongelmia ja viidesosa kansasta syö lääkärin määräämiä masennuspillereitä.

Kuluvana vuonna Suomi on juhlinut itsenäisyytensä 100 vuotta. Tärkeimmäksi päiväksi on nostettu huominen päivä 6.12.2017, jolloin sata vuotta sitten eduskunta päätti äänestyksellä 100-88 antaa toimivaltuudet Suomen hallitukselle itsenäisyyden tunnustuksen hankkimiseksi. Eduskunta ei siis hyväksynyt itsenäisyysjulistusta.

Kommellusten jälkeen tuli selväksi, että itsenäisyydelle piti hakea tunnustus ensimmäiseksi Venäjän silloiselta Leninin johtamalta hallitukselta. Tämä saatiinkin vuoden 1917 viimeisillä minuuteilla. Tuon tärkeän Svinhufvudin ja Leninin tapaamisen muistamiseksi ja kunnioittamiseksi RUFI ry järjestää Valon juhlan kynttilöin Svinhufvudin patsaalla ja Lenininpuistossa 31.12.2017 kello 12.00 alkaen.

Kuvaavaa Suomen satavuotisjuhlinnassa on se, että tuo tärkein tapahtuma Suomen itsenäisyydelle on tarkoituksella ja harkitusti haluttu unohtaa. Vasta kun Venäjän hyväksyminen oli saatu, muut valtiot saattoivat hyväksyä Suomen itsenäisyyden.

Suomen virallisessa juhlinnassa on tullut korostetuksi sodat, joita Suomi on käynyt suuren naapurinsa kanssa. 30.11.2017 paljastettiin patsas talvisodan alkamisen muistoksi. Tärkeämpää olisi minusta muistaa rauhaa, jolla sodat loppuivat

Pariisin rauhansopimuksella loppui sotatila Suomen ja Liittoutuneiden valtioiden välillä vuonna 1947. Suomen vastapuolina olivat olleet Liittoutuneet maat eli Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt Kuningaskunta, Australia, Valko-Venäjän Sosialistinen Neuvostotasavalta, Kanada, Tsekkoslovakia, Intia, Uusi-Seelanti, Ukrainan Sosialistinen Neuvostotasavalta ja Etelä-Afrikan Unioni. Nyt niiden seuraajavaltiot ovat sopimuksen vastuuvaltioita.

Urho Kekkosen jälkeen tasavallan presidentiksi tuli Mauno Koivisto, jonka tavoitteeksi tuli viedä Suomi salaa länteen, Euroopan unioniin. Sen esteenä olivat Pariisin rauhansopimus ja YYA-sopimus. Salainen Operaatio PAX suunniteltiin ulkoasiainministeriössä keväällä 1990. Nyt asiakirjat ovat tulleet julkisiksi 25 vuoden salassapidon jälkeen. Operaatio on karmeaa valtiopetosta vastoin Suomen kansallisia intressejä ja etuja.

Urho Kekkonen oli taitavasti osannut hyödyntää Pariisin rauhansopimusta ja YYA-sopimusta sekä pitänyt Suomen suurvaltaristiriitojen ulkopuolella. Tunnetuksi tuli, että Suomen tehtävä maailmalla on pikemminkin lääkärin kuin tuomarin. Kekkonen uskoi, että turvallisuutta ei rakenneta aitoja rakentamalla vaan veräjiä avaamalla. Suomen etuna maailmalla oli, ettemme olleet entisiä siirtomaaisäntiä. Nyt EU:n kautta olemme sitoneet itsemme noiden valtioiden rikoksiin siirtomaissaan.

Operaatio Pax tarkoitti Suomen lipeämistä Pariisin rauhansopimuksesta hyödyntäen Neuvostoliiton heikkouden tilaa. Kuviteltiin, että Neuvostoliitto menisi murusiksi. Tilalle tuli kuitenkin entistä vahvempi Venäjä, joka todistaa sotilasvoimaansa nyt Syyriassa. Samoin kuviteltiin, että Saksojen yhdistyessä Saksa saisi takaisin suvereniteettinsa ja sen kanssa tehtäisiin rauhansopimus. Mikään ei toteutunut. Saksa on edelleen miehitetty ja rauhansopimustakaan ei ole tehty. Operaatio Pax tarvittiin, jotta Suomi voitiin viedä salahankkeena EU:hun.

Kun Suomi liittyi EU:hun, niin vuoden 1947 Pariisin rauhansopimus ja vuoden 1992 ns naapuruussopimus Venäjän Federaation kanssa olisi pitänyt sanoa irti tai mukauttaa EU-kelpoisiksi, jotta ne olisivat tulleet myös EU:ta sitoviksi. YYA-sopimus oli rauennut itsestään Neuvostoliiton kanssa tehtynä, kun sen tilalle tuli Venäjän Federaatio. Tämän kanssa tehtiin tuo vuoden 1992 sopimus hyvistä naapuruussuhteista. Suomi on huijannut kansainvälistä yhteisöä ja asettanut itsenä konfliktiin naapurinsa Venäjän Federaation kanssa. Sopimusrikkojilla ei ole ystäviä ja puolustajia. Pacta sunt servanda.
Veljeilyllään NATOn, USA:n ja muiden ulkovaltojen kanssa Suomi on rikkonut Pariisin rauhansopimusta.

Suomalaista keskustelua vaivaa massiivinen väärinymmärrys. Kuvitellaan, että maailma pyörii Suomen ympärillä, ja joka olisi maailman napa. Stalin tokaisi kerran: ”Älkää luulko te suomalaiset, että olisitte aina oikeassa, koska olette pieni kansakunta”.

On totta, että suuriruhtinaskunnan aikana oli periodi, jota me kutsumme sortovuosiksi. Venäjä halusi tiukentaa otettaan Suomesta. Todennäköisesti tuo politiikka johtui siitä, että Bismarckin johdolla Saksa oli yhdistynyt, ja siitä oli tullut potentiaalinen uhka Venäjälle, ja joka sitten toteutuikin ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa. Suomi haluttiin tiukempaan otteeseen, jottei siitä olisi vaaraa Venäjälle. Suomen ja suuren naapurinsa suhteisiin ovat aina olleet vaikuttavina suuret kansainväliset tapahtumat.

Kun Leninin syntymästä oli kulunut sata vuotta vuonna 1970, sitä juhlittiin Suomessakin noin tuhannella tilaisuudella. Helsingin kaupunki on nimennyt tämän puiston Lenininpuistoksi, jonka nimi nyt halutaan muuttaa kaupunginvaltuutettujen, ministerien Sampo Terhon ja Jussi Niinistö aloitteella pvm 11.10.2017. Aloitteessa on kirjoitettu mm ”Väkivaltainen, bolsevistinen hirmuhallitsija ei ansaitse muistokseen nimettyä puistoa Suomen pääkaupungista”.

Aloite on solvaava ja johtaa harhaan, sillä Lenin ei koskaan edes ollut Suomen minkäänlainen hallitsija.

Pietarissa, siinä Smolnan huoneessa, missä Suomen itsenäistymisen tunnustamista koskeva historiallinen asiakirja allekirjoitettiin, on seinällä Suomen hallituksen toimesta kiinnitetty muistotaulu. Siinä on lause: “Tällä jalomielisellä teollaan hän (Lenin) on ansainnut Suomen kansan jakamattoman kiitollisuuden”.

Meidän suomalaisten tulee tänäkin päivänä pitäytyä siinä, mitä Suomen hallitus on tuossa muistotaulussa todennut. Tosiasiat pitää tunnustaa. Helsingin kaupungissa olevan Lenininpuiston nimeä ei tule muuttaa.

dariaskippari - 17:05 @ Vieraiden artikkelit


Tiesitkö, että kuka tahansa voi ottaa yhteyttä, esittää kysymyksen tai valittaa Venäjän Federaation Presidentille: http://www.kremlin.ru/contacts 


Haluatko liittyä RUFI:n jäseneksi?

Yhdistyksen Säännöt:


RUFI:n toimijat

Heorhi Mirashnichenka

Heorhi Mirashnichenka

Tehtävä RUFI:n Hallituksen Varapuheenjohtaja

Tietoja sairaanhoitaja

Katerina Zherbina

Katerina Zherbina

Tehtävä RUFI:n Kuvasuunnittelija

Tietoja Hallituksen jäsen, Kuvataiteen maisteri


RUFI:n Asiantuntijat

Ihmisoikeusaktivistit: 

Jali Raita, ex-diplomaatti, diplomi-insinööri   jraita@icloud.com

Irina Aho, koordinaattori, apulainen
 

Sähköposti
Tietoja